Privacybeleid

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Als verantwoordelijke voor deze gegevens zullen wij als Goossens wonen & slapen op een zorgvuldige en veilige manier omgaan met jouw gegevens. In dit privacy beleid proberen we dit dan ook op een zo transparant mogelijke manier te beschrijven.

Op het moment dat je solliciteert via het sollicitatieformulier op de website werkenbijgoossens.nl verzamelen we persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens. Ook verwerken we gegevens die je zelf verstrekt via je cv of motivatiebrief.

Op de pagina’s waarop we persoonsgegevens verwerken maken we gebruik van een beveiligde SSl-verbinding om je gegevens te beschermen.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

  • Om te beoordelen of je geschikt bent voor de openstaande functie;
  • Als het noodzakelijk is voor de functie kan een assessment, screening onderdeel uitmaken van de sollicitatie. Wij ontvangen de resultaten uit de screening via de instantie die deze uitvoert;
  • Wanneer je toestemming geeft, nemen we jouw gegevens op in ons systeem, zodat we je eventueel kunnen benaderen voor andere beschikbare functies.

Met welke grondslagen verwerken wij deze gegevens?

  • Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f AVG)
  • Toestemming (artikel 6 lid 1 onder a AVG)

Met wie delen wij deze gegevens?

Wij kunnen gegevens delen met: 
  • Assessment of screening bureaus;
  • Interne medewerkers die betrokken zijn bij de beoordeling;
  • IT-dienstverleners.
Met alle partijen zijn afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Tevens verwerken deze partijen alleen gegevens ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doen.

Doorgifte

Wij kunnen je persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als wij dit doen treffen wij passende maatregelen door het sluiten van standaard bepalingen zoals die door de Europese commissie zijn bepaald.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

  • We bewaren je persoonsgegevens uiterlijk tot 4 weken na het sluiten van de sollicitatieperiode;
  • Als je toestemming gaf voor het bewaren van je gegevens, bewaren we deze maximaal 1 jaar. De toestemming kun je op ieder moment intrekken
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om de over jou geregistreerde gegevens in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders. Indien je dit recht wenst uit te oefenen, kun je doen via een aanvraagformulier dat je kunt opvragen via [email protected].

Vragen en verzoeken gegevensbeschermingsbeleid

Heb je verder nog vragen of verzoeken rondom ons gegevensbeschermingsbeleid? Neem dan contact op via [email protected]

Privacy statement

Het Privacy statement van Goossens wonen & slapen download je op de Goossens website via onderstaande button.