Thuis is de belangrijkste plek in je leven. Het is jóuw thuis, waar je steeds weer beslissingen maakt voor een leefbare en gelukkige toekomst. Dat doen wij ook. Bij Goossens maken we elke dag bewuste en steeds betere keuzes om de generaties na ons te laten thuiskomen in een betere wereld. Dat begint bij het huis dat we met elkaar delen: de wereld. We zorgen voor mens en milieu en geven onze klanten de mogelijkheid dit ook te doen door duurzame alternatieven te bieden. Zo wordt een interieur vervuld met duurzame items, wat niet alleen goed is voor onze klanten, maar ook voor de wereld om ons heen.

Onze ambitie

HET MEEST DUURZAME RETAILBEDRIJF IN DE WOONBRANCHE IN 2030

In 2030 is onze collectie CO2 neutraal, onze operatie net zero en bereiken we jaarlijks meer dan 250.000 mensen met woon- en werkgeluk.

Met onze duurzame missie en ambitie brengen we een transformatie teweeg in de interieurbranche. Dit doen

we door voor 2030 te streven naar een volledig duurzame collectie die onderdeel is van de circulaire economie. Onze

ontwerpen garanderen een lange levensduur, net als onze hoogwaardige kwaliteit. We maken steeds meer gebruik

Onze ambitie

In 2030 is onze collectie CO2 neutraal, onze operatie net zero en bereiken we jaarlijks meer dan 250.000 mensen met woon- en werkgeluk.


Deze stappen hebben we al gezet

Een leven lang woongeluk

Goossens wil iedereen zich echt thuis laten voelen, in huis en op het werk. En daarmee de generaties na ons laten thuiskomen in een betere wereld.

Goossens streeft naar thuiskomen in een betere wereld. En die betere en mooiere wereld creëren we samen. In het kader van consuminderen bieden wij onze klanten een hoogwaardig kwalitatief interieur waar zij hun hele leven van kunnen genieten. Niet alleen door de sterke materialen en het beste comfort, maar ook door de goede services zoals reparatie en onderhoud. Zo hoeven zij in principe maar één keer in hun leven een nieuw interieur te creëren.

Wil de klant na een poos het interieur toch upgraden, dan zorgen wij dat de vervangen Goossens meubels een tweede leven krijgen. Dat doen we door ze te recyclen, maar ook door meubels door te geven aan o.a. goede doelen. Op deze manier bereiken wij nog meer mensen met ultiem woongeluk, in binnen- en buitenland. Zo doneren we meerdere keren per jaar aan zowle lokale, landelijke als internationale goede doelen.

Een gelukkige werkomgeving

Bij Goossens kom je elke dag thuis in je werk.

Goossens vindt een gelukkige werkomgeving erg belangrijk. Dat iedere medewerker zich thuis voelt op de werkvloer. En er, net als in de eigen omgeving, zichzelf kan zijn. Als de werknemers werkgeluk ervaren, kunnen zij dat geluk doorgeven. Dus zet het bedrijf zich in voor een veilige sfeer, duurzaam werken en goede arbeidsomstandigheden in een inclusieve werkomgeving. Met deze pijlers richten wij ons erop om onze al aanwezige familiale bedrijfscultuur nog sterker te maken.

Zorgvuldig omgaan met de natuur

Thuiskomen in een betere wereld. In eigen huis verkleinen we onze impact met een milieuvriendelijke operatie. 

De aarde is het huis van ons allemaal. Als bedrijf hebben we een grote liefde voor alles wat leeft. Zorgvuldig omgaan met de natuur is nu belangrijker dan ooit, zodat iedereen - en dus ook de generaties na ons - thuiskomt in een betere wereld. Daarom zijn we iedere dag bezig om duurzame veranderingen door te voeren in ons eigen huis, zodat we onze footprint iedere dag weer verkleinen. Want als ons huis op orde is, kunnen we anderen ook helpen te verduurzamen. Dus werken we toe naar een 100% mileuvriendelijke operatie en is ons wagenpark volledig elektrisch.

Duurzame en verantwoorde collectie

De missie om iedereen zich echt thuis te laten voelen, kunnen we alleen bereiken met een duurzame en verantwoord geproduceerde collectie. 

We willen ook dat de generaties na ons genieten van een echt thuis, waarin ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Daarom is het bealngrijk om een duurzaam en verantwoorde collectie aan te bieden. We ontwikkelen een duurzaam inkoop beleid en gaan hiermee aan de slag. Stap voor stap maken we het interieur van de klant meer duurzaam en verantwoord. Dat betekent dat onze collectie grotendeels bestaat uit hergebruikte materialen en we enkel gebruik maken van gecertificeerde grondstoffen. We nemen steeds meer verantwoordelijkheid  in de keten en zetten ons in voor eerlijke arbeidsomstandigheden. Zo wordt toegewerkt naar het duurzame Goossens-doel om in 2025 een collectie te voeren die voor 85% duurzaam en verantwoord is. En ook is ons streven om in 2030 een volledig CO2 neutrale collectie aan te bieden. Want zo komen we thuis in een betere wereld. 

Een leven lang woongeluk

Goossens wil iedereen zich echt thuis laten voelen, in huis en op het werk. En daarmee de generaties na ons laten thuiskomen in een betere wereld.

Een meubel koop je niet voor even, maar gaat generaties lang mee. Als stille getuige van belangrijke familiemomenten maakt Goossens woongeluk voor iedereen bereikbaar. Door hoge kwaliteitseisen te stellen aan onze collectie, waar een lange levensduur centraal staat en met het bieden van goede services, inclusief reparatie en onderhoud staan.  

Goossens streeft naar thuiskomen in een betere wereld. En die betere en mooiere wereld creëren we samen. In het kader van consuminderen bieden wij onze klanten een hoogwaardig kwalitatief interieur waar zij hun hele leven van kunnen genieten. Niet alleen door de sterke materialen en het beste comfort, maar ook door de goede services zoals reparatie en onderhoud. Zo hoeven zij in principe maar één keer in hun leven een nieuw interieur te creëren.

Wil de klant na een poos het interieur toch upgraden, dan zorgen wij dat de vervangen Goossens meubels een tweede leven krijgen. Dat doen we door ze te recyclen, maar ook door meubels door te geven aan o.a. goede doelen. Op deze manier bereiken wij nog meer mensen met ultiem woongeluk, in binnen- en buitenland. Zo doneren we meerdere keren per jaar aan zowle lokale, landelijke als internationale goede doelen.

Een gelukkige werkomgeving

Woongeluk en werkgeluk gaan hand in hand. Daarom streven we een gelukkige werkomgeving na voor onze medewerkers.

De aarde is het huis van ons allemaal. Als bedrijf hebben we een grote liefde voor alles wat leeft. Zorgvuldig omgaan met de natuur is nu belangrijker dan ooit, zodat iedereen - en dus ook de generaties na ons - thuiskomt in een betere wereld. Daarom zijn we iedere dag bezig om duurzame veranderingen door te voeren in ons eigen huis, zodat we onze footprint iedere dag weer verkleinen. Want als ons huis op orde is, kunnen we anderen ook helpen te verduurzamen. Dus werken we toe naar een 100% mileuvriendelijke operatie en is ons wagenpark volledig elektrisch.

Zorgvuldig omgaan met de natuur

Thuiskomen in een betere wereld. In eigen huis verkleinen we onze impact met een milieuvriendelijke operatie.

De aarde is het huis van ons allemaal. Als bedrijf hebben we een grote liefde voor alles wat leeft. Zorgvuldig omgaan met de natuur is nu belangrijker dan ooit, zodat iedereen - en dus ook de generaties na ons - thuiskomt in een betere wereld. Daarom zijn we iedere dag bezig om duurzame veranderingen door te voeren in ons eigen huis, zodat we onze footprint iedere dag weer verkleinen. Want als ons huis op orde is, kunnen we anderen ook helpen te verduurzamen. Dus werken we toe naar een 100% mileuvriendelijke operatie en is ons wagenpark volledig elektrisch.

Duurzame en verantwoorde collectie

De missie om iedereen zich echt thuis te laten voelen, kunnen we alleen bereiken met een duurzame en verantwoord geproduceerde collectie. 

We willen ook dat de generaties na ons genieten van een echt thuis, waarin ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Daarom is het bealngrijk om een duurzaam en verantwoorde collectie aan te bieden. We ontwikkelen een duurzaam inkoop beleid en gaan hiermee aan de slag. Stap voor stap maken we het interieur van de klant meer duurzaam en verantwoord. Dat betekent dat onze collectie grotendeels bestaat uit hergebruikte materialen en we enkel gebruik maken van gecertificeerde grondstoffen. We nemen steeds meer verantwoordelijkheid in de keten en zetten ons in voor eerlijke arbeidsomstandigheden. Zo wordt toegewerkt naar het duurzame Goossens-doel om in 2025 een collectie te voeren die voor 85% duurzaam en verantwoord is. En ook is ons streven om in 2030 een volledig CO2 neutrale collectie aan te bieden. Want zo komen we thuis in een betere wereld.

Deze stappen hebben we al gezet

90% vande collectie productie in Europa

___________________

1e lancering better choice protection spray

6.228 zonnepanelen warheouse Veghel

___________________

2.359.874 KWH per jaar opbrengst

100% bezorgkilometers geneutraliseerd 

___________________

1.015.067 kg CO2 gecomponseerd

69,9% made-to-order meubels

___________________

7 cijfer medewerker enthousiasme